75 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô

Suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/10/1946-19/10/2021), có thể khẳng định lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn kế tục và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo chống giặc ngoại xâm của dân tộc, của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, lập nên nhiều chiến công và viết nên những trang sử hào hùng trong các cuộc chiến tranh giành độc lập, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Quê hương người gái đảm

Quê hương người gái đảm

“Từ ngày anh đi, việc đồng em giỏi giang. Ruộng cấy chăng dây cấy lúa thẳng hàng, đào đắp mương dẫn nước quanh làng. Tiếng hát ba đảm đang...”. Đó là ...
An toàn khu Khu Cháy-Dấu tích còn ở lại

An toàn khu Khu Cháy-Dấu tích còn ở lại

Trong số các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, “địa chỉ đỏ” Khu Cháy, hay còn gọi An toàn khu (ATK) phía Nam Hà Nội có sức hấp ...
Vang mãi chiến công Tứ Tổng

Vang mãi chiến công Tứ Tổng

Địa danh Tứ Tổng (nay là phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) đã đi vào trang sử vàng Thủ đô với sự kiện “cuộc rút lui thần kỳ” ngày 17/2/1947 của Trung đoàn ...
75 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô

75 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô

Suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/10/1946-19/10/2021), có thể khẳng định lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ