Tự hào nhà báo mặc áo lính

Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chỉ đạo đã ra số báo đầu tiên. Đây là sự kiện lịch sử của báo chí Việt Nam, bắt đầu sự nghiệp báo chí đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì lợi ích của nhân dân, một sự nghiệp đấu tranh đầy gian lao, thách thức nhưng cũng hết sức vẻ vang. 

Tự hào nhà báo mặc áo lính

Tự hào nhà báo mặc áo lính

Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chỉ đạo đã ra số báo đầu tiên. Đây là sự kiện lịch sử của báo chí Việt Nam, bắt đầu ...
Những chiến sĩ Điện Biên

Những chiến sĩ Điện Biên

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, thể hiện niềm tự hào của dân tộc, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ