Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024

Sáng 19-2, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024”, tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. 

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ