Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Tháng 4/2021, Việt Nam lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là trọng trách đa phương đầu tiên mà Việt Nam đảm nhiệm sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đề ra tầm nhìn, định hướng và chủ trương lớn phát triển đất nước, trong đó, có đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ