Phát triển văn hóa và nâng cao giá trị con người

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững”. Vì vậy, cần nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển đất nước để tự hào, thấy rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao phát triển xứng tầm, qua đó truyền cảm hứng, niềm tự hào tới mỗi người dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân viên mẫn cán với công việc

Nhân viên mẫn cán với công việc

Tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, đề cao hiệu quả trong công việc; lối sống hòa đồng, dễ gần, dễ mến... là những nhận xét của ...
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Người Hà Nội, Người chiến sĩ Thủ đô Hà Nội mang đậm nét đặc trưng văn hóa Thăng Long-Hà Nội, bản lĩnh, trí tuệ, hào hoa! 
Những kỷ niệm khó quên 

Những kỷ niệm khó quên 

Cả Tiểu đoàn hành quân trên những đám bùng nhùng của cỏ cây lẫn bùn lầy dày cả mét, hễ sơ ý thụt chân xuống khó lên được. Nghiệt ngã hơn có chỗ không ...
Bản lĩnh trước mọi hoàn cảnh 

Bản lĩnh trước mọi hoàn cảnh 

Nhận được tin báo bố ruột vừa qua đời, Trung úy QNCN Vũ Thành Trưởng, nhân viên lái xe Tiểu đoàn Trinh sát 20 đã nén nỗi đau quyết tâm ở lại đơn vị ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ