Phát triển văn hóa và nâng cao giá trị con người

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững”. Vì vậy, cần nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển đất nước để tự hào, thấy rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao phát triển xứng tầm, qua đó truyền cảm hứng, niềm tự hào tới mỗi người dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính trị viên năng động, trách nhiệm 

Chính trị viên năng động, trách nhiệm 

Thượng tá Lại Đức Mạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Anh được mọi người nhắc đến là một cán bộ năng động, có lối sống giản dị và nhiệt tình, ...
Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo

Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo

Trong những thủ lĩnh đoàn của Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 nổi lên tấm gương sáng, được các cấp ghi nhận đánh giá cao, đó là Trung úy Phạm ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ