Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Đề nghị được giám định thương tật và hưởng chế độ bảo hiểm y tế, sau khi đã được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Tôi đã nghiên cứu Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về chế độ, chính sách cho sĩ quan dự bị. Hiện nay tôi thuộc đối tượng cán bộ hưởng lương được UBND ...
Thủ tục, hồ sơ xác nhận thương binh

Thủ tục, hồ sơ xác nhận thương binh

Hỏi: Ông A đi bộ đội, tham gia chiến đấu tại chiến trường bị thương; hồ sơ lý lịch và giấy chứng thương bị mất. Trường hợp như vậy thì thủ tục hồ sơ ...
Vẫn là “Những việc cần làm ngay”

Vẫn là “Những việc cần làm ngay”

Thông báo nội dung Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) họp từ ngày 3-9/10 tại Thủ đô Hà Nội có 8 vấn đề quan trọng, nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Vậy, khi nghỉ hưu, tôi có được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian tham gia đóng bảo hiểm ở Trạm Y tế xã Lão Hộ để hưởng ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ