Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội kế tục và phát huy truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, truyền thống anh dũng, kiên cường chống ngoại xâm, sáng tạo trong lao động, đoàn kết, nhân ái, bao dung trong đối nhân xử thế của dân tộc, đồng thời, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống "Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội", lập nên bao chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ