Bài 1: Tập trung định hướng, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với thế mạnh được thiên nhiên ưu đãi cùng sự đa dạng về văn hóa bản sắc dân tộc, tỉnh Hòa Bình đang có những bước đi đúng đắn để xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ