Thúc đẩy thương mại điện tử cho nông sản Việt Nam

Phát triển nền kinh tế số sẽ sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Nhờ có nền kinh tế số mà hiệu suất kinh tế cao, tạo đột phá trong mô hình kinh doanh, từ thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến trên các trang mạng xã hội (Facebook, instagram), đến phân phối, bán buôn và bán lẻ (Lazada, Shopee). Đây chính là những bước phát triển của nền kinh tế số hóa trong đời sống của người dân Việt Nam những năm gần đây. 

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Thúc đẩy thương mại điện tử cho nông sản Việt Nam

Phát triển nền kinh tế số sẽ sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Nhờ có nền kinh tế số mà hiệu suất kinh tế cao, tạo đột phá trong mô hình kinh doanh, từ thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến trên các trang mạng xã hội (Facebook, instagram), đến phân phối, bán buôn và bán lẻ (Lazada, Shopee). Đây chính là những bước phát triển của nền kinh tế số hóa trong đời sống của người dân Việt Nam những năm gần đây.