Cơ cấu lại nền kinh tế tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội

Hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.

Kinh tế Thủ đô hồi phục mạnh mẽ

Kinh tế Thủ đô hồi phục mạnh mẽ

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 của Thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực, một số ngành, lĩnh ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ