Ngành Quân y Bộ Tư lệnh: Phát huy truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ ngành Quân y Việt Nam (trong đó có ngành Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) luôn thể hiện lòng trung thành với Đảng; đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Ngành Quân y Bộ Tư lệnh: Phát huy truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ ngành Quân y Việt Nam (trong đó có ngành Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) luôn thể hiện lòng trung thành với Đảng; đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền.