Khai mạc Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Sáng 22-9, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội – Khoá XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp nhằm xem xét, thông qua các nội dung quan trọng trong thẩm quyền.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ