Bảo đảm hàng hóa phục vụ nhân dân phòng, chống dịch

Sở Công thương Hà Nội, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã có sự chủ động trong việc đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không để xảy ra thiếu hàng; phân bổ lượng hàng hóa đầy đủ trong hệ thống, đổi mới nhiều phương thức phục vụ, nhất là ứng dụng thương mại điện tử, hạn chế tập trung đông người tại hệ thống phân phối. Sở khuyến cáo, người dân yên tâm không dự trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đông người tại các hệ thống phân phối, tránh lây nhiễm dịch bệnh…

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Bảo đảm hàng hóa phục vụ nhân dân phòng, chống dịch

Sở Công thương Hà Nội, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã có sự chủ động trong việc đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không để xảy ra thiếu hàng; phân bổ lượng hàng hóa đầy đủ trong hệ thống, đổi mới nhiều phương thức phục vụ, nhất là ứng dụng thương mại điện tử, hạn chế tập trung đông người tại hệ thống phân phối. Sở khuyến cáo, người dân yên tâm không dự trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đông người tại các hệ thống phân phối, tránh lây nhiễm dịch bệnh…