Giải quyết dứt điểm các ổ dịch, nhanh chóng ổn định tình hình

Nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên toàn quốc là rất cao và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, dao động; thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch. 

Luật cư trú và thẻ căn cước gắn chíp

Luật cư trú và thẻ căn cước gắn chíp

Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013 được ban hành đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Giải quyết dứt điểm các ổ dịch, nhanh chóng ổn định tình hình

Nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên toàn quốc là rất cao và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, dao động; thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch.