Bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân đi vào cuộc sống

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đã được triển khai trong toàn quân và thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc của người chiến sĩ.

Luật cư trú và thẻ căn cước gắn chíp

Luật cư trú và thẻ căn cước gắn chíp

Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013 được ban hành đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân đi vào cuộc sống

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đã được triển khai trong toàn quân và thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc của người chiến sĩ.