Sức trẻ ở Tiểu đoàn 25 Vận tải

Tiểu đoàn 25 Vận tải được thành lập vào ngày 3/2/2021. Dù mới thành lập, nhưng với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề của từng cán bộ, nhân viên, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp đột phá nâng cao chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”

Hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Phúc Thọ đã đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ “kép”: Tham mưu, ...
Sức trẻ ở Tiểu đoàn 25 Vận tải

Sức trẻ ở Tiểu đoàn 25 Vận tải

Tiểu đoàn 25 Vận tải được thành lập vào ngày 3/2/2021. Dù mới thành lập, nhưng với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề của từng cán bộ, nhân viên, thời ...
Gỡ khó để có dân quân mạnh

Gỡ khó để có dân quân mạnh

Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Phúc Thọ đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP). ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Sức trẻ ở Tiểu đoàn 25 Vận tải

Tiểu đoàn 25 Vận tải được thành lập vào ngày 3/2/2021. Dù mới thành lập, nhưng với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề của từng cán bộ, nhân viên, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp đột phá nâng cao chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.