Lực lượng chiến đấu tinh nhuệ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong mọi tình huống

Thấm nhuần lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt... Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...”. Những năm qua, Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (BTL) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của BTL.

Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ

Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ

Phường Cầu Diễn nằm trong vùng đô thị phát triển với tốc độ nhanh và có vị trí địa lý quan trọng trong chiến lược phát triển của quận Nam Từ Liêm nói ...
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Xác định, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Quân sự quận đã ra ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Lực lượng chiến đấu tinh nhuệ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong mọi tình huống

Thấm nhuần lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt... Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...”. Những năm qua, Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (BTL) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của BTL.