Phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Sau thời gian làm công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt, trong 2 ngày 13 và 14-12, thị xã Sơn Tây đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thị xã năm 2021. Cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đạt được mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu đã nghiêm túc triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên về quan điểm liên quan đến công tác thi đua, khen ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ