Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lái xe

Xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lái xe là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thời gian qua, Đại đội Vận tải, Cục Hậu cần đã duy trì tốt công tác bồi dưỡng, huấn luyện tại chức  giúp cho các lái xe vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ