Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo

Hiện nay, quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được đảm bảo và ngày càng được cải thiện theo xu thế phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại.

Vẫn là nhận định thiếu khách quan

Vẫn là nhận định thiếu khách quan

Với việc sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và làm sáng tỏ chính sách của Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan tới vấn đề dân chủ, nhân ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo

Hiện nay, quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được đảm bảo và ngày càng được cải thiện theo xu thế phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại.