Quỹ vaccine phòng chống Covid-19: Giá trị mới cho chiến lược ứng phó với dịch Covid-19

Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách Nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Đây là sáng kiến của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và cho rằng sẽ mang lại giá trị mới cho chiến lược ứng phó với dịch Covid-19. 

Vẫn là nhận định thiếu khách quan

Vẫn là nhận định thiếu khách quan

Với việc sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và làm sáng tỏ chính sách của Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan tới vấn đề dân chủ, nhân ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Quỹ vaccine phòng chống Covid-19: Giá trị mới cho chiến lược ứng phó với dịch Covid-19

Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách Nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Đây là sáng kiến của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và cho rằng sẽ mang lại giá trị mới cho chiến lược ứng phó với dịch Covid-19.