“Sao vuông” Thanh Trì quyết tâm luyện rèn

Những ngày này, khắp các thao trường, bãi tập của huyện Thanh Trì đang sôi nổi thi đua huấn luyện giỏi của chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Mục tiêu của đợt huấn luyện này là trang bị cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nhất là xây dựng ý thức trách nhiệm, xác định tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.

Khởi sắc trong công tác huấn luyện 

Khởi sắc trong công tác huấn luyện 

Thời gian qua, Tiểu đoàn Công binh 544 đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai huấn luyện các khoa mục nghiêm túc. Đội tuyển Công binh ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

“Sao vuông” Thanh Trì quyết tâm luyện rèn

Những ngày này, khắp các thao trường, bãi tập của huyện Thanh Trì đang sôi nổi thi đua huấn luyện giỏi của chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Mục tiêu của đợt huấn luyện này là trang bị cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nhất là xây dựng ý thức trách nhiệm, xác định tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.