Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong phòng chống dịch Covid-19

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Thạch Thất đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và ngày càng thiết thực. Một trong những biểu hiện rõ nhất trong học tập và làm theo Bác là cán bộ, nhân viên của đơn vị đã không quản khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong phòng chống dịch Covid-19

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Thạch Thất đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và ngày càng thiết thực. Một trong những biểu hiện rõ nhất trong học tập và làm theo Bác là cán bộ, nhân viên của đơn vị đã không quản khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.