Nhớ lời cảnh tỉnh của Bác để tránh “đạn bọc đường”

Trong bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh tỉnh: “...Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi. Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng “đạn bọc đường” vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy”. Đã 67 năm nhưng lời cảnh tỉnh của Bác vẫn luôn thời sự như ngày hôm qua.

Nguy hại từ căn bệnh “vô cảm”

Nguy hại từ căn bệnh “vô cảm”

Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân là một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Nhớ lời cảnh tỉnh của Bác để tránh “đạn bọc đường”

Trong bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh tỉnh: “...Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi. Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng “đạn bọc đường” vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy”. Đã 67 năm nhưng lời cảnh tỉnh của Bác vẫn luôn thời sự như ngày hôm qua.