Mối nguy hại từ căn bệnh ba hoa: “Nhất ta nhì người”

Cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) mắc phải căn bệnh ba hoa thường tỏ ra “cái gì cũng biết”. Nhưng thực tế, đây là bộ phận CB, ĐV thiếu kiến thức, kinh nghiệm, thiếu lý luận chính trị, tự trói mình vào tầm nhìn phiến diện, xa rời thực tế khách quan. Nguy hiểm hơn nó còn là nguồn cơn của sự mất đoàn kết nội bộ, vì những CB, ĐV này thích khai thác hạn chế của người khác để làm điểm mạnh cho mình, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Mối nguy hại từ căn bệnh ba hoa: “Nhất ta nhì người”

Cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) mắc phải căn bệnh ba hoa thường tỏ ra “cái gì cũng biết”. Nhưng thực tế, đây là bộ phận CB, ĐV thiếu kiến thức, kinh nghiệm, thiếu lý luận chính trị, tự trói mình vào tầm nhìn phiến diện, xa rời thực tế khách quan. Nguy hiểm hơn nó còn là nguồn cơn của sự mất đoàn kết nội bộ, vì những CB, ĐV này thích khai thác hạn chế của người khác để làm điểm mạnh cho mình, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân.