Tình yêu thương của Bác dành cho LLVT Thủ đô

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Hà Nội những tình cảm đặc biệt, trong đó có lực lượng vũ trang Thủ đô. Người luôn dõi theo từng bước trưởng thành và kịp thời gửi thư khen ngợi, động viên mỗi khi lực lượng vũ trang Thủ đô lập công xuất sắc.

Quê hương người gái đảm

Quê hương người gái đảm

“Từ ngày anh đi, việc đồng em giỏi giang. Ruộng cấy chăng dây cấy lúa thẳng hàng, đào đắp mương dẫn nước quanh làng. Tiếng hát ba đảm đang...”. Đó là ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ