Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Chính phủ số

Ngày 25/2/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thiết kế chi tiết của hai hệ thống được phê duyệt với nguyên tắc chung là bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí. Hệ thống căn cước công dân theo mô hình kế thừa đảm bảo tận dụng tối đa hiệu quả từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rà soát, tận dụng dùng chung cơ sở hạ tầng, thiết bị mạng, bảo mật, hệ thống truyền dẫn của Bộ Công an. 

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ