Bùng nổ thanh toán điện tử thời đại dịch Covid-19

Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố năm 2021. Trong đó, Thành phố sẽ tiếp tục phát triển hạ tầng công nghệ và dịch vụ thanh toán điện tử; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ tài chính do các tổ chức được cấp phép cung ứng.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ