Vệ tinh của Việt Nam và ước mơ vũ trụ

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam sẽ phóng lên quỹ đạo vào tháng 9/2021. Vệ tinh NanoDragon có khối lượng 4kg, dạng siêu nhỏ sẽ được gửi sang Học viện Công nghệ Kyushu, Nhật Bản để thử nghiệm rung động, sốc và nhiệt chân không, đây là bước cuối cùng trong việc phát triển phần cứng vệ tinh. Như vậy, Việt Nam đã phát triển thành công vệ tinh MicroDragon, phóng lên quĩ đạo năm 2019 và tới nay là vệ tinh NanoDragon, với quyết tâm phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Việt Nam.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Vệ tinh của Việt Nam và ước mơ vũ trụ

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam sẽ phóng lên quỹ đạo vào tháng 9/2021. Vệ tinh NanoDragon có khối lượng 4kg, dạng siêu nhỏ sẽ được gửi sang Học viện Công nghệ Kyushu, Nhật Bản để thử nghiệm rung động, sốc và nhiệt chân không, đây là bước cuối cùng trong việc phát triển phần cứng vệ tinh. Như vậy, Việt Nam đã phát triển thành công vệ tinh MicroDragon, phóng lên quĩ đạo năm 2019 và tới nay là vệ tinh NanoDragon, với quyết tâm phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Việt Nam.