Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023

Sáng 17-3, Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Hội Báo do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023

Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023

Chiều 19-3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền ...
Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023

Sáng 17-3, Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Hội ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ