Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Đến tháng 11/2017, tôi được nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy thời gian đi bộ đội nêu trên có được cộng dồn vào thời gian có tham gia BHXH không? Nếu có ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật.

Tìm hiểu chính sách - pháp luật.

Tôi nhập ngũ tháng 3/2007 tới tháng 12/2010 thì xuất ngũ. Khi xuất ngũ tôi có hưởng trợ cấp một lần. Số thời gian công tác khi nhập ngũ của tôi là 3 ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

o hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi muốn xin xuất ngũ. Vậy xin hỏi, để xuất ngũ tôi phải làm những thủ tục gì. Chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Em là cán bộ hưởng lương Nhà nước, em được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị 3 tháng, trong 3 tháng đấy em có được hỗ trợ tiền cho gia đình là 160.000 ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ