Đừng thấy bóng mình trên tường mà tưởng lớn

Bàn về động từ “ngộ nhận” nói chung, có thể hiểu đơn giản là lầm tưởng, nhận thức sai về một vấn đề nào đó, từ đó có thể dẫn đến những hành động sai trái. Những người “ngộ nhận về bản thân mình” cũng vậy, luôn tự đánh giá trình độ, năng lực của mình cao hơn mọi người, đề cao cái tôi cá nhân, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, xem người khác thấp kém, chỉ như “chuối cuối buồng”. Điều đáng buồn là, hiện tượng này đã và đang tồn tại trong một phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), khiến cho nền tảng của sự đoàn kết trong tổ chức Đảng bị rệu rã, xô lệch, do thui chột động lực phấn đấu.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ