Tự giác nhận khuyết điểm là để hoàn thiện bản thân và tiến bộ

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm”; “Có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ