Chỉ huy trưởng năng nổ

  QPTĐ-Những năm qua, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội luôn được đánh giá là đơn vị có bề dày thành tích trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong kết quả của tập thể đó có sự đóng góp không nhỏ của người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm trong công việc-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phạm Văn Định.  

Thợ Cơ khí đa năng

Thợ Cơ khí đa năng

Thượng uý QNCN Đinh Văn Toan, Thợ Cơ khí Đại đội 26, phòng Kỹ thuật, Sư đoàn Bộ binh 301 rất tích cực, tự giác học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao ...
Chỉ huy trưởng sáng tạo trong công việc

Chỉ huy trưởng sáng tạo trong công việc

Luôn làm gương trong mọi công việc; không ngại nhìn lại điểm mạnh và hạn chế; chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ để đúc ...
Chỉ huy trưởng năng nổ

Chỉ huy trưởng năng nổ

  QPTĐ-Những năm qua, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội luôn được đánh giá là đơn vị có bề dày thành tích trong thực hiện công tác quốc ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Chỉ huy trưởng năng nổ

  QPTĐ-Những năm qua, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội luôn được đánh giá là đơn vị có bề dày thành tích trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong kết quả của tập thể đó có sự đóng góp không nhỏ của người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm trong công việc-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phạm Văn Định.