Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 59 đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Huấn luyện, chiến đấu giỏi, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng”. 

Quê hương người gái đảm

Quê hương người gái đảm

“Từ ngày anh đi, việc đồng em giỏi giang. Ruộng cấy chăng dây cấy lúa thẳng hàng, đào đắp mương dẫn nước quanh làng. Tiếng hát ba đảm đang...”. Đó là ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ