Nối dài truyền thống “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo”

Ngày 6-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 60/SL về đổi tên “Ủy ban kháng chiến toàn quốc” thành “Tổ chức Quân sự ủy viên hội"...

Động lực từ truyền thống hào hùng

Động lực từ truyền thống hào hùng

Trong những ngày này, quận Đống Đa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đây ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ