Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024).

Những khoảnh khắc còn đọng mãi

Những khoảnh khắc còn đọng mãi

 “Hôm nay ta về thăm lại Điện Biên/ Nơi đã lưu danh chiến tích oai hùng/ Căn cứ năm xưa còn in dấu/ Mặt trận Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam/ Đậm ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ