Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị Mới

Sáng ngày 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ