Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự: Góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân

Ngày 26-5, trình bày Tờ trình Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng  Phan Văn Giang khẳng định, việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết...

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ