Phát triển văn hóa và nâng cao giá trị con người

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững”. Vì vậy, cần nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển đất nước để tự hào, thấy rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao phát triển xứng tầm, qua đó truyền cảm hứng, niềm tự hào tới mỗi người dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Đồng đội ơi hãy trở về”

“Đồng đội ơi hãy trở về”

Nhắc đến cái tên Đào Khiêm, CCB thôn Thống Nhất, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội có lẽ không chỉ người dân trong thôn mà CCB ở nhiều địa phương ...
Người cán bộ Hội Phụ nữ tự tin

Người cán bộ Hội Phụ nữ tự tin

“Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang” là tiêu chí phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay của Phụ nữ Việt Nam, được xác định trong Nghị quyết số ...
Tận tâm, gắn bó với nghề

Tận tâm, gắn bó với nghề

Tiểu đoàn 25 vận tải, Sư đoàn BB 301 được thành lập ngày 3/2/2021. Dù mới thành lập, nhưng với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề của từng cán bộ, nhân ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ