Quảng trường Ba Đình - Nơi ghi dấu lịch sử

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào đủ các tầng lớp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 

Thợ Cơ khí đa năng

Thợ Cơ khí đa năng

Thượng uý QNCN Đinh Văn Toan, Thợ Cơ khí Đại đội 26, phòng Kỹ thuật, Sư đoàn Bộ binh 301 rất tích cực, tự giác học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao ...
Chỉ huy trưởng sáng tạo trong công việc

Chỉ huy trưởng sáng tạo trong công việc

Luôn làm gương trong mọi công việc; không ngại nhìn lại điểm mạnh và hạn chế; chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ để đúc ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Quảng trường Ba Đình - Nơi ghi dấu lịch sử

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào đủ các tầng lớp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.