“Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh “vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. 

Nơi lưu giữ những ký ức hào hùng

Nơi lưu giữ những ký ức hào hùng

Những ngày cuối năm, Hà Nội như lại rền vang bản anh hùng ca vĩ đại về chiến thắng 12 ngày đêm “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Năm tháng chiến ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

“Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh “vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”.