Vạn Phúc-Làng cách mạng kiên cường

Vạn Phúc-Làng cách mạng kiên cường

Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội-nơi nuôi giấu, tổ chức đưa đón, bảo vệ an toàn cán bộ của Đảng; Xứ uỷ Bắc kỳ họp phiên khẩn cấp, phát lệnh Tổng ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ