Ăn mặn, khát nước tức thì!

Ăn mặn, khát nước tức thì!

Dân gian có câu ngạn ngữ: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, dường như cảnh báo con người ta phải sống sao cho phải với lẽ đời, hợp đạo lý bởi ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ