Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng thiên tai để chống phá Đảng và Nhà nước

Lợi dụng tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung để xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những kết quả trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các cấp chính quyền là một trong những âm mưu thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đang tiến hành. Vì vậy, đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay.

EVFTA và những cam kết về nhân quyền

EVFTA và những cam kết về nhân quyền

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là một loại hiệp định thế hệ mới, bao hàm không chỉ các quy định về thương mại, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng thiên tai để chống phá Đảng và Nhà nước

Lợi dụng tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung để xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những kết quả trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các cấp chính quyền là một trong những âm mưu thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đang tiến hành. Vì vậy, đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay.