Dấu ấn công tác quần chúng ở Trường Quân sự

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều  nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao. Đạt được thành tích đó, không thể không nói đến sự đóng góp công sức của cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Nhà trường.

“Gỡ khó” trong từng bài giảng

“Gỡ khó” trong từng bài giảng

Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị nên chất lượng bài giảng ngày càng ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Dấu ấn công tác quần chúng ở Trường Quân sự

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều  nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao. Đạt được thành tích đó, không thể không nói đến sự đóng góp công sức của cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Nhà trường.