Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Công tác phòng, chống tham nhũng cần có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng. Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải tiến hành không ngừng, không nghỉ nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Đây là quan điểm được xác định rõ trong Chương trình số 10-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Cuộc tranh tài trong một hội thi

Cuộc tranh tài trong một hội thi

Thời gian qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị ...
Phát động phong trào thi đua đặc biệt

Phát động phong trào thi đua đặc biệt

Chiều 24-8, Trung đoàn Bộ binh 692 (Sư đoàn Bộ binh 301) đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ