Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập

Chiều 27-3, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2023.

Để pháp luật đi vào đời sống

Để pháp luật đi vào đời sống

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) không chỉ giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ