Huyện Mê Linh Nỗ lực về đích nông thôn mới

5 năm qua (2016-2020), huyện Mê Linh đã tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM, đến nay đã có 16/16 xã hoàn thành cơ bản tiêu chí, trong đó có 14 xã được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM. 

Nỗ lực “cán đích” nông thôn mới

Nỗ lực “cán đích” nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với hướng đi đúng đắn, mục tiêu rõ ràng và sự chung sức, đồng lòng của cấp ...
Phấn đấu lên quận vào năm 2025

Phấn đấu lên quận vào năm 2025

Năm 2021, huyện Đan Phượng tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2025
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Huyện Mê Linh Nỗ lực về đích nông thôn mới

5 năm qua (2016-2020), huyện Mê Linh đã tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM, đến nay đã có 16/16 xã hoàn thành cơ bản tiêu chí, trong đó có 14 xã được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM.