Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 610 luôn khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt thông tin liên lạc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Tham mưu thực hiện toàn diện nhiệm vụ

Tham mưu thực hiện toàn diện nhiệm vụ

Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ...
Thực hiện tốt nhiệm vụ kép

Thực hiện tốt nhiệm vụ kép

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, kiểm soát quân sự (KSQS), chủ động luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, cán ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 610 luôn khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt thông tin liên lạc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.