Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Tiểu đoàn Trinh sát 20 đã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện và hoàn thành toàn diện nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Ban CHQS huyện Mê Linh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó, đột phá trong xây dựng đơn vị chính quy, rèn ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Tiểu đoàn Trinh sát 20 đã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện và hoàn thành toàn diện nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.