Khát vọng độc lập, tự do để dựng xây đất nước

Chiến thắng 30/4/1975 là một chiến thắng toàn diện, triệt để bởi trên đất nước ta từ nay sạch bóng quân thù, nhân dân hai miền Nam-Bắc sẽ kề vai sát cánh xây dựng cuộc sống mới trong hòa bình, độc lập, tự do, đất nước phồn vinh hạnh phúc. 

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Nói về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi ...
Kinh tế Hà Nội phục hồi tích cực

Kinh tế Hà Nội phục hồi tích cực

Trong bức tranh chung của nền kinh tế đất nước đã có những tín hiệu phục hồi tích cực sau đại dịch, trong đó có nền kinh tế Thủ đô. 
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ