Đột phá trong chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Các bộ, ngành, địa phương cần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 để tạo bước đột phá, thống nhất nhận thức từ quan điểm chỉ đạo đến hành động, đặc biệt phải bố trí nguồn lực hợp lý, hiệu quả. 

Hà Nội quy hoạch không gian ngầm

Hà Nội quy hoạch không gian ngầm

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 913/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ