Việt Nam quyết tâm sản xuất vaccine Covid-19 cuối năm 2021

Tại Việt Nam, dự kiến cuối năm nay bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng dịch Covid-19 vòng 1 trên người và nếu thuận lợi, thì đến cuối năm 2021, đầu 2022 Việt Nam có thể sản xuất được vaccine Covid-19.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Việt Nam quyết tâm sản xuất vaccine Covid-19 cuối năm 2021

Tại Việt Nam, dự kiến cuối năm nay bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng dịch Covid-19 vòng 1 trên người và nếu thuận lợi, thì đến cuối năm 2021, đầu 2022 Việt Nam có thể sản xuất được vaccine Covid-19.