Thực hiện nền nếp công tác kỹ thuật

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật, những năm qua, Ban CHQS quận Hoàn Kiếm đã có nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả công tác này. Qua đó, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Thực hiện nền nếp công tác kỹ thuật

Thực hiện nền nếp công tác kỹ thuật

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật, những năm qua, Ban CHQS quận Hoàn Kiếm đã có nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả ...
Hiệu quả kép từ một Hội thi

Hiệu quả kép từ một Hội thi

Đến với Hội thi kỹ thuật Tăng Thiết giáp (KTTTG) toàn quân năm 2022, Tiểu đoàn Thiết giáp 47 là đơn vị đại diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia ...
Bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng

Bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng

Kho K91, Cục Kỹ thuật có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, cấp phát đúng, đủ, kịp thời, chất lượng vật tư trang thiết bị kỹ thuật ngành xe-máy cho các đơn ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ