Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng: Đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847

Sáng 13-6, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. 

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ