Những chiến sĩ phục vụ trong khu cách ly

Những chiến sĩ phục vụ trong khu cách ly

Tại khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tất cả các lực lượng theo dõi, phục vụ người dân cách ly đợt 3 (gần 1.000 công dân) từ vùng ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ