Đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ

Công tác Hậu cần của Trung đoàn 854, Sư đoàn Bộ binh 301 đã có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện có hiện quả, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ

Công tác Hậu cần của Trung đoàn 854, Sư đoàn Bộ binh 301 đã có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện có hiện quả, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.