Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Nếu tôi không hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì có được cộng nối thời gian ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Nay tôi được biết Nhà nước có chế độ cho những người bị bắt tù đày trong thời gian tham gia kháng chiến, vậy tôi có được hưởng chế độ không và phải ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Đề nghị sớm có hướng dẫn việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với người có công đối với các trường hợp: “Mất hồ sơ gốc không còn nhân chứng để xác nhận ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

ề nghị xem xét thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến và bộ đội kinh tế, đề xuất giải quyết và cho hưởng chế độ trợ cấp ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Nay tôi được biết Nhà nước có chế độ cho những người bị bắt tù đày trong thời gian tham gia kháng chiến, vậy tôi có được hưởng chế độ không và phải ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tôi muốn hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ hay không? Nếu được thì tôi phải làm các ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hiện nay đối tượng hưởng chế độ 142 của Thủ tướng Chính phủ là những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Vừa qua, bố tôi làm hồ sơ xin xét duyệt chế độ thương binh, Ban CHQS thành phố Phủ Lý yêu cầu phải có giấy quyết định phục viên (bản gốc) mới chấp ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ