Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho một mùa huấn luyện mới của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đang rất tích cực. Đặc biệt là công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát với khí thế và quyết tâm cao nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.

Tự hào lên đường nhập ngũ

Tự hào lên đường nhập ngũ

Năm 2021, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 4.554 công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Không khí ngày hội ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho một mùa huấn luyện mới của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đang rất tích cực. Đặc biệt là công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát với khí thế và quyết tâm cao nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.