Nữ tân binh quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Năm 2023, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 118 nữ tân binh đến từ 17 đơn vị trong toàn quân. Sau hơn một tháng tại đơn vị, các nữ chiến sĩ đã được huấn luyện các nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, huấn luyện thể lực, kỹ thuật chiến đấu bộ binh...

Để pháp luật đi vào đời sống

Để pháp luật đi vào đời sống

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) không chỉ giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ