Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công ...