Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho một mùa huấn luyện mới của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đang rất tích cực. Đặc biệt là công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát với khí thế và quyết tâm cao nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.

Sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2021

Sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2021

Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Lễ Giao nhận quân năm 2021, bảo đảm chỉ ...
Giữ bình yên cho nhân dân đón Tết

Giữ bình yên cho nhân dân đón Tết

Những ngày này, trong không khí sôi nổi, vui tươi chào đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn KSQS 103 vẫn miệt mài trên các ...
Sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết

Sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực SSCĐ bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng cháy, chữa ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho một mùa huấn luyện mới của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đang rất tích cực. Đặc biệt là công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát với khí thế và quyết tâm cao nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.