A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xứng đáng với truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi”

QPTĐ- Ngày 05/9/1954, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết về “Tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng”. Nghị quyết xác định trong giai đoạn cách mạng mới: “Quân đội là trụ cột chủ yếu nhất, chắc chắn nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.…Cần phải xây dựng Quân đội nhân dân thành một quân đội cách mạng, chính quy, tương đối hiện đại”. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy xác định cần tổ chức, chấn chỉnh các đơn vị quân, binh chủng đã được xây dựng từ trước và chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời một số quân binh chủng mới, trong đó có Binh chủng Hóa học. Trước hết, tập trung vào đào tạo cán bộ hóa học.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy-phòng hóa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 

tham gia diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc tại Công ty Cổ phần tập đoàn CEA.

Thực hiện ý định của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng về tổ chức chuẩn bị mọi mặt cho ra đời Binh chủng Hóa học, trong 2 năm (1955-1956), Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hóa học đầu tiên của bộ đội Hóa học, vừa lựa chọn những cán bộ, giáo viên ưu tú gửi đi đào tạo sĩ quan hóa học ở Trường Sĩ quan Hóa học Thạch Gia Trang (Trung Quốc) và Học viện Phòng hóa quân đội Liên Xô. Đồng thời, Nhà trường mở lớp đào tạo sĩ quan hóa học đầu tiên mang phiên hiệu Đại đội 3, gồm 97 học viên. Cùng với việc tích cực đào tạo cán bộ hóa học, năm 1956, Tổ nghiên cứu tác chiến dưới điều kiện vũ khí nguyên tử, hóa học trong Cục Quân huấn được thành lập.

Tháng 3/1957, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa II) chỉ rõ, để xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, cần thực hiện thống nhất quân đội về mọi mặt, chỉ huy, biên chế, huấn luyện, chế độ, kỷ luật… đưa quân đội ta từ một quân đội đơn thuần bộ binh đến một quân đội gồm nhiều quân chủng và binh chủng.

Thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), ngày 21/3/1958, Bộ Quốc phòng ra Nghị định 098 về tổ chức biên chế, trang bị của các binh chủng trong lục quân và những đơn vị đầu tiên của hải quân, không quân. Theo Nghị định, Bộ đội Hóa học biên chế gồm 600 người, gồm 1 tiểu đoàn độc lập trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu và 8 phân đội phòng hóa trực thuộc các sư đoàn.

Căn cứ vào Sắc lệnh số 60 ngày 10/4/1958 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về thành lập Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng, ngày 19/4/1958, Bộ Tổng Tham mưu ban hành Công văn số 173 tổ chức các cơ quan trực thuộc Tổng cục Quân huấn, trong đó có Phòng Hóa học-Nguyên tử, biên chế trong Cục Huấn luyện chiến đấu. Phòng có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo huấn luyện phòng chống hóa học, hạt nhân trong toàn quân. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xây dựng một số cơ quan, đơn vị phòng hóa theo Đề án đã được phê duyệt. 

Cũng trong ngày 19/4/1958, Bộ Tổng Tham mưu ra Quyết định số 214 thành lập Tiểu đoàn đào tạo hạ sĩ quan hóa học và làm nhiệm vụ phòng chống hóa học, hạt nhân và chiến đấu bằng vũ khí lửa trực thuộc Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam và 2 đại đội phòng hóa trực thuộc hai Sư đoàn 308 và 320… Từ đây, Bộ đội Hóa học có những yếu tố cơ bản cần thiết để hình thành Binh chủng hóa học, đánh dấu một bước phát triển mới trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại của Quân đội ta. Ngày 19/4 hằng năm đã trở thành Ngày Truyền thống Bộ đội Hóa học…

Ngay sau khi được thành lập, bộ đội Hóa học đã làm tốt vai trò nòng cốt tổ chức phòng hóa trong các lực lượng vũ trang tham gia chiến đấu và chiến thắng cuộc chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ, viết nên truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi”. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, Bộ Tư lệnh Hóa học đã phát triển toàn diện, chỉ đạo bảo đảm phòng hóa cho các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường giành thắng lợi. Thời kỳ đổi mới, Binh chủng Hóa học tham mưu với Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức phòng hóa bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với đó, thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý vũ khí hóa học, chất độc hóa học còn tồn lưu sau chiến tranh và các sự cố hóa chất độc-phóng xạ… mang lại môi trường sống trong lành cho nhân dân…

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chuyên ngành Hóa học từng bước được kiện toàn, có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ. Kết quả nổi bật, ngành Phòng hóa đã tham mưu với Bộ Tư lệnh xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn về công tác Phòng hóa hằng năm. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống hóa chất độc, sự cố phóng xạ, dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị huấn luyện cho lực lượng chuyên ngành theo kế hoạch. Hằng năm, Phòng Hóa học tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và bảo đảm hóa học trong diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa cho Sư đoàn Bộ binh 301 và diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện, thị xã; diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối…

ĐỨC TRỌNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ