A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mãi xứng đáng là “tai, mắt” của Đảng, Nhà nước và Quân đội

 

QPTĐ-Cách đây 76 năm, ngày 25-10-1945, Phòng Tình báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Từ đó, ngày 25-10 trở thành Ngày Truyền thống của Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Trải qua các giai đoạn của cách mạng, Tình báo Quốc phòng ngày càng hoàn thiện cả về tổ chức và lực lượng, trưởng thành, phát triển vượt bậc về mọi mặt; lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống, Tình báo Quốc phòng Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải căng mình đối phó với thù trong, giặc ngoài, tình thế đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”. Để kịp thời nắm âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng địch, phục vụ công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và cuộc kháng chiến, kiến quốc lâu dài của toàn dân, ngày 25-10-1945, Trung ương Đảng quyết định thành lập Phòng Tình báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Quyết định đó thể hiện tư duy sắc sảo, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đặc biệt quan trọng của Quân đội, của Đảng và Nhà nước. Ngay sau khi ra đời, mặc dù còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn, Tình báo Quốc phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức lực lượng, xác định chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình và cung cấp nhiều tin tức chiến lược, chiến dịch có giá trị, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mặc dù lực lượng mỏng, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, phương tiện làm việc còn thô sơ, nhưng Tình báo Quốc phòng đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp nắm địch, thu tin một cách linh hoạt, sáng tạo. Chỉ trong thời gian ngắn, Tình báo Quốc phòng đã hình thành hai phương thức nắm địch cơ bản: Điệp báo chiến lược, chiến dịch và quân báo nhân dân. Đây là bước tiến quan trọng quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự trưởng thành, phát triển của Tình báo Quốc phòng. Nhờ đó, ta đã tổ chức điều tra nắm được nhiều tin tức có giá trị của địch cả ở cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, như: Ý đồ của quân Tưởng ở Việt Nam; Kế hoạch Đác-giăng-li-ơ; Kế hoạch tiến công Việt Bắc năm 1947. Đặc biệt, việc nắm và dự báo đúng, kịp thời ý đồ của Pháp rút quân ở đồng bằng, đổ bộ xuống Điện Biên Phủ và các kế hoạch nghi binh trên các chiến trường là tài liệu vô giá, giúp Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh hoạch định kế hoạch tác chiến chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước đối tượng tác chiến có tiềm lực kinh tế, quân sự, với nhiều thủ đoạn và biện pháp chiến tranh mới, tinh vi, xảo quyệt, đòi hỏi Tình báo Quốc phòng Việt Nam vừa phải phục vụ công tác chỉ đạo tác chiến ở chiến trường miền Nam, vừa phục vụ yêu cầu bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt yêu cầu đó, Tình báo Quốc phòng đã tập trung củng cố, phát triển lực lượng, hình thành các lực lượng và phương thức nắm địch phong phú, đa dạng, như: Điệp báo chiến lược, trinh sát kỹ thuật và trinh sát bộ đội. Về lực lượng trinh sát kỹ thuật đã có bước phát triển vượt bậc với hàng trăm thu tin viên, hàng chục mã thám viên, thông báo viên giàu kinh nghiệm cùng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, đã kịp thời phát hiện và cung cấp chính xác các tin tức có giá trị chiến lược, phục vụ cho các chiến trường triển khai tác chiến giành thắng lợi. Các tổ điệp báo chiến lược đã chủ động xây dựng mạng lưới hoạt động vững chắc, hiệu quả ngay trong các cơ quan đầu não của Mỹ-Ngụy; đồng thời, phát huy trí thông minh, lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đã nắm và cung cấp nhiều tin tức có giá trị, nhất là các kế hoạch chiến lược, chiến dịch tuyệt mật của địch về tác chiến, bình định trên các chiến trường và các bước leo thang chiến tranh, đánh phá miền Bắc, góp phần cùng quân và dân cả nước lần lượt đánh bại chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Đặc biệt, năm 1975, với nỗ lực vượt bậc, Tình báo Quốc phòng đã giúp Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân trở lại miền Nam khi ta đánh lớn; kịp thời phát hiện triệu chứng địch rút lui chiến lược, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Tình báo Quốc phòng đã tích cực đổi mới, tập trung tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn”, xây dựng thế trận tình báo theo phương châm: “Giảm bộc lộ, tăng thực lực”, “đẩy mạnh chuyên môn hóa, xây dựng chiến lược hoạt động cao sâu” và “bảo vệ bí mật, an toàn cao, bảo vệ nội bộ tốt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nắm chắc mục đích, ý đồ, biện pháp, bước đi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, Tình báo Quốc phòng còn chủ động phát hiện, cung cấp nhiều tin có giá trị chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học-công nghệ và đối ngoại, để phục vụ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tình báo Quốc phòng đã được Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Sao Vàng; 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

NGUYỄN VĂN TUÂN
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ