A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ vững nguyên tắc, đúng quy định pháp luật của ngành Pháp chế Quân đội

 

QPTĐ-Qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/9/1976-25/9/2021), ngành Pháp chế Quân đội đã không ngừng được củng cố và phát triển, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP), cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ ở Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103.

Với nhu cầu xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luật của hai miền Bắc và Nam để phục vụ cho việc thống nhất đất nước và chủ trương tăng cường pháp chế trong Quân đội, ngày 25/9/1976, Bộ trưởng BQP ban hành Quyết định số 284/QĐ-QP thành lập Phòng Pháp chế đặt trong Văn phòng BQP, với chức năng, nhiệm vụ: Liên hệ chặt chẽ với Ủy ban Pháp chế của Hội đồng Chính phủ; nghiên cứu, đề đạt với Thủ trưởng BQP kế hoạch công tác pháp chế trong Quân đội từng thời gian; tham gia ý kiến về thủ tục pháp chế những văn bản do các cơ quan, đơn vị dự thảo trước khi trình Thủ trưởng BQP xét duyệt để đưa ra các cơ quan Nhà nước hoặc ban hành trong Quân đội; cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những chế độ, quy định có tính chất pháp lý trong Quân đội không phù hợp với luật lệ của Nhà nước hoặc không còn phù hợp trong Quân đội; hệ thống hóa luật lệ trong Quân đội; phối hợp với các ngành để tuyên truyền, phổ biến luật pháp, theo dõi việc thi hành luật pháp trong Quân đội; đề nghị với Thủ trưởng BQP những biện pháp thích hợp nhằm hướng dẫn và thúc đẩy việc thi hành luật pháp trong Quân đội; cùng các cơ quan liên quan định kỳ tổng kết công tác pháp chế và đề nghị những biện pháp nhằm tăng cường công tác pháp chế trong Quân đội. Từ đó, ngày 25/9 trở thành Ngày Truyền thống của ngành Pháp chế Quân đội.

 Thực hiện Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BQP, ngày 9/8/2004, Bộ trưởng BQP đã ra Quyết định số 110/2004/QĐ-BQP thành lập Vụ Pháp chế BQP trên cơ sở Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng BQP, xác định Vụ Pháp chế BQP là cơ quan BQP, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Chánh Văn phòng BQP. Trong đó, quy định Vụ Pháp chế có chức năng giúp Bộ trưởng BQP thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật; nghiên cứu tổng hợp các mặt công tác pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của BQP.

45 năm xây dựng và phát triển, ngành Pháp chế Quân đội đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng; luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, BQP, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật; xây dựng ngành Pháp chế Quân đội ngày càng phát triển vững mạnh. 45 năm qua, các thế hệ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức quốc phòng ngành Pháp chế Quân đội đã xây đắp nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tụy, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Được thành lập từ ngày 23/4/2016, Ban Pháp chế trực thuộc Văn phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp hiệu quả, giúp cho công tác Pháp chế đạt được hiệu quả cao, góp phần duy trì nghiêm việc quản lý nhà nước bằng pháp luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Ban Pháp chế còn chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo, điều hành hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh được đơn giản, tạo điều kiệu thuận lợi cho việc tiếp cận, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính liên tục. Trung tá Nguyễn Công Giảng, Trưởng Ban Pháp chế, Văn phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Mặc dù còn non trẻ, đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cán bộ, nhân viên Ban Pháp chế luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động học hỏi, trau dồi kinh nghiệm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tụy sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật” của Ngành Pháp chế Quân đội.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác Pháp chế đã giúp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện hiệu quả việc quản lý nhà nước bằng pháp luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đồng thời giảm thiểu tối đa tỉ lệ vi phạm pháp luật của quân nhân trong toàn Bộ Tư lệnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phạm Luân
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ