Cách mạng Tháng Mười Nga-Mặt trời chói lọi khắp năm châu

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

90 năm chặng đường phát triển

90 năm chặng đường phát triển

Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam qua hoạt động thực tiễn ngày càng ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Cách mạng Tháng Mười Nga-Mặt trời chói lọi khắp năm châu

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.