A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Minh Cường, huyện Thường Tín

Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

QPTĐ-Thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương, ngày 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Thường Tín đã chỉ đạo xã Minh Cường tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022 của xã gồm 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện. Trong diễn tập, thông qua các bước thực hành chuyển địa phương từ thời bình sang các trạng thái hoạt động thời chiến, cho thấy, xã vận dụng nhuần nhuyễn cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm tham mưu, trong đó cơ quan quân sự, công an là nòng cốt. Cụ thể, tại các hội nghị của Đảng ủy xã chuyển địa phương sang các trạng thái thời chiến, vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đã được thể hiện rõ qua việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tổ chức đảng, kịp thời quyết sách phương hướng lãnh đạo, đưa các hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến. Bám sát nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch điều chỉnh các hoạt động của địa phương, nhất là trong tập trung điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi thời điểm. Đối với trưởng các ban, ngành, tổ chức chính trị đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã có những quyết sách phù hợp thực tiễn về phương án lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng phương án, tổ chức lực lượng duy trì các hoạt động chuyên ngành được phân công và tham gia thực hành tác chiến theo đúng kế hoạch, phương án đã được triển khai.

Đảng ủy xã Minh Cường thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ.
 

Đánh giá về cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Minh Cường năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thường Tín cho biết: “Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng mục đích, yêu cầu và bám sát ý định, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện. Công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đồng bộ về mọi mặt, nhất là các kế hoạch, văn kiện phục vụ diễn tập được xã chuẩn bị công phu, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Quá trình thực hành diễn tập, xã tổ chức theo đúng chương trình được phê duyệt; nội dung, thời gian, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Có thể nói, cuộc diễn tập trong khu vực phòng thủ năm 2022 của xã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”.

Thuận Nhân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ