A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, tạo động lực để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

QPTĐ-Có thể thấy qua 5 năm thực hiện, với những việc làm rất cụ thể nhưng thiết thực, những mô hình và cách làm hay, sáng tạo, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực và các cấp, các ngành trên cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Với ý nghĩa thiết thực đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nhiều nội dung cụ thể.

Về nội dung sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó có việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII), Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW gồm: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm; việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền; công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát.

Cùng với những nội dung trên, sơ kết đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp; các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thời gian sơ kết, đối với cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn Thành phố. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu cấp thành phố dự kiến diễn ra trung tuần tháng 4/2021.

Đối với cấp cơ sở: Xây dựng báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gửi báo cáo về cơ quan cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu ở cấp mình với hình thức phù hợp; thời gian hoàn thành trong tháng 3/2021.

Thông qua sơ kết nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với toàn xã hội trong những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương, đơn vị. Với những kết quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua sẽ là cơ sở vững chắc và động lực để các cấp ủy Đảng trong Thành phố tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Cát Tường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ