A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 

QPTĐ-Sáng 9-12, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị đã nghe báo cáo những nội dung chủ yếu, cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"”. Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp và 4 mục tiêu chủ yếu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống". Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài. Chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc học tập quán triệt các quy định, kết luận của Đảng là công việc thường xuyên và trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trần Đức

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ