A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc

QPTĐ-Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 

Lịch sử của dân tộc và của Đảng ta đã ghi nhận và đánh giá cao các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, như: "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", "Tòng quân giết giặc lập công" trong kháng chiến chống thực dân Pháp; "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ,...Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ cả nước đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Nối tiếp các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện", hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"… phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. 

Trong chặng đường lịch sử vẻ vang của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước hai lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, hai lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì… và tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, sự nỗ lực vươn lên của thanh niên,  thiếu niên, nhi đồng trong cả nước.

Tự hào về truyền thống vẻ vang, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng; thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đoàn. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đắp xây hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Cổ vũ, khơi sức và phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của thanh niên trong tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 của dân tộc... 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên". Lịch sử nước ta từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta. Tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, một phần lớn là nhờ ở sự nỗ lực phấn đấu của các thanh niên!

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ